Artikler

Her finner du viktige artikler fra de siste års debatt om ekteskapet.
Artikler på norsk

De fleste artiklene ligger på forsiden av dette nettstedet.

 

 

 

Artikler på engelsk


Her kommer det etter hvert spesielt gode artikler på engelsk.

Levende folkekirke, Postboks 8253, 4676 Kristiansand   *   Tlf 99 23 23 54   *  Kontonr. 3000.32.07370

post@levendefolkekirke.no   *   www.facebook.com/LevendeFolkekirke