top of page

LEVENDE FOLKEKIRKE

som valgkamp-nettverk

før Kirkevalget 2015 er nedlagt. Dette nettstedet blir imidlertid opprettholdt som et ressurssted til INFORMASJON og INSPIRASJON, og som dokumentasjon fra det Levende folkekirke gjorde ved Kirkevalget 2015.

Velkommen til Levende folkekirke!

  Artikler
   Se flere på Facebook-siden vår

 

 

Kirkevalget 2015

 

På dette nettstedet publiserte nettverket Levende folkekirke  informasjon og kunnskap om Kirkevalget den 14. september 2015 med utgangspunkt i vår basis, visjon og oppdrag.

LEVENDE FOLKEKIRKE

som valgkamp-nettverk

før Kirkevalget 2015 er nedlagt. Dette nettstedet blir imidlertid opprettholdt som et ressurssted til INFORMASJON og INSPIRASJON, og som dokumentasjon fra det Levende folkekirke gjorde ved Kirkevalget 2015.

Innimellom legger vi også
ut nye nye artikler.

        Ressurser

 

Her finner du ulike type ressurser, blant annet linker
til interessante nettsteder.

Anbefalte kandidater

 

Levende folkekirke stilte
ikke egen liste i noe bispedømme.
I stedet anbefalte vi kandidater på nominasjonskomiteens liste i det enkelte bispedømme.
Alle våre anbefalte kandidater identifiserte seg med Levende folkekirkes grunnlag, visjon og oppdrag.

I hvert bispedømmene ble det valgt 7 leke kandidater ved Kirkevalget 2015.

 

Om oss

Levende folkekirke var et nettverk av kristne organisasjoner og enkelt-personer. Vi opererte ikke med medlemskap, men oppfordret 
sympatisører og støttespillere til

å bidra på ulike måter: 

* Spre info om nettstedet vårt og Facebook-siden vår til venner

og kjente,
* Delta i samtalen om kirkevalget

på alle naturlige arenaer,
* Oppmuntre andre til å bruke stemmeretten sin ved kirkevalget
14. september, 
* Bidra økonomisk med regelmessige eller sporadiske gaver. Kontonr:
3000.32.07370.

Levende folkekirkes
Grunnlag, visjon og oppdrag

+ navn på styremedlemmene.


Les mer >
  

 

 

November 2015: 
Siste fase av KIRKEVALGET

 

Kirkevalget er ennå ikke avsluttet.

Det gjenstår å velge tre leke representanter til bispedømmerådet i hvert av disse bispedømmene:

 

Møre  *  Bjørgvin  *  Agder og Telemark  *  Tunsberg

 

De 12 kandidatene skal velges av medlemmene i de nyvalgte menighetsrådene i de fire bispedømmene.
Valget finner sted i løpet av november måned.

Det endelige resultatet av hele kirkevalget blir offentliggjort 8. desember 2015. 

 

To viktige ressurser:

 

1.
Anbefalte kandidater 
til valget som menighetsrådene skal gjennomføre i november 2015.

 

2.

Presentasjon av kandidatene

som Levende folkekirke anbefaler ved valget i november 2015.

 

 

Vil du stå på mailinglista vår?

Takk for tilbakemelding og tips!

Facebook

Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og klikk "Like"!

 

www.facebook.com/
LevendeFolkekirke

Kirkelige dokumenter fra de siste års samlivsdebatt

Her kommer det tekst og lenker etter hvert.

bottom of page